Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF)

- Az eredeti Német szöveg  az irányadó változat. -

 

1. Általános, érvényességi kör

1.1 A cégekkel történő üzleti forgalomban az összes szállítás és szolgáltatás kizárólag általános értékesítési feltételeink szerint történik (a következőkben Értékesítési feltételek). Az ettől eltérő szabályozásokat, különösen, ha ezek a megrendelő ettől eltérő beszerzési feltételei, elutasítunk, kivéve, ha az érvényességet kifejezetten írásban nem rögzítettük. A mi értékesítési feltételeink érvényesek akkor is, ha az ütköző feltételek ismeretében, vagy a megrendelő mienktől eltérő értékesítési feltételei a megrendelő számára történő szállítást feltétel nélkül végrehajtják.

1.2 A mi értékesítési feltételeink érvényesek minden folyó üzleti kapcsolat esetén a megrendelővel minden kapcsolatos jövőbeli üzlet esetén is.

1.3 Az egyeztetés írásos formában történik.

2. Ajánlat és megrendelés, változtatási- és szerzői jogok fenntartása

2.1 Amennyiben részünkről kifejezetten nem jelöljük kötelezőnek, a dokumentációk, mint pl. az ábrák, rajzok és méretek valamint a  www.dehn-international.comweblapunkon elérhető információ csak tájékoztató jellegű.
2.2 Amennyiben a megrendelés-visszaigazolásunk a rendeléssel szemben ésszerű kiegészítéseket, korlátozásokat, vagy egyéb változtatásokat tartalmaz, úgy az a megrendelő beleegyezését tartalmazza, amennyiben a megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanappal a megrendelés-visszaigazolás beérkezését követően nem jelzi irásban.
2.3 A webshopunkban feladott rendelés, ajánlatnak tekintendő mely szükséges az értékesítési szerződés életbe lépéséhez. Az értékesítési szerződés akkor lép életbe amikor a megrendelő kézhez kap egy megrendelés visszaigazolást a rendelt termékekről szolgáltatásokról.
2.4 Áruinkat csak olyan csomagolási egységekben szállítjuk, amelyeket a katalógusok tartalmaznak. Az eltérő darabszámok megrendelésekor a következő méretű csomagolási egység mennyiségét és árát tekintjük a megegyezés tárgyának.
2.5 Fenntartjuk magunknak a műszaki változtatások jogát, amennyiben az ilyenfajta változtatások a műszaki fejlődést szolgálják, vagy egyéb körülmények miatt elkerülhetetlenek és a megrendelő számára elfogadhatóak.
2.6 Ábrákon, rajzokon, számításokon és egyéb dokumentációkon fenntartjuk magunknak a szerzői jogot; ezek harmadik személy számára kifejezett írásos engedélyünk nélkül nem tehetők hozzáférhetővé.

3. Árak, általános forgalmi adó, csomagolási költségek, szállítási feltételek

3.1 Áraink előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
3.2 Az árak, amennyiben más megegyezés nincs, a gyári átvételre érvényesek FCA: Mühlhausen, Germany (INCOTERMS®2010 ICC), beleértve a kereskedelemben megszokott csomagolást, általános forgalmi adó nélkül. A számla kiállításának napján a törvény által előírt általános forgalmi adó megfizetése kötelező.
3.3 A kereskedelemben megszokottól eltérő csomagolás, pl. a gyűjtőcsomagolás, vagy a tengervízálló csomagolás költségét külön felszámítjuk. A csomagolás ártalmatlanításának, vagy visszaküldésének költségét a megrendelő állja.

4. Kárveszély átszállása, biztosítás igény szerint

Az áru véletlen megsemmisülésének és véletlen roncsolódásának veszélye a raktárunkból, vagy gyárunkból való kiküldéssel átszáll, még akkor is, ha a szállítás ingyenes is. Kívánságra, és a megrendelő költségére a szállítmányt törés-, szállítási- és tűzkár ellen biztosítjuk.

5. Fizetés esedékessége, skontó, szolgáltatás megtagadása, késedelem, mennyiségi pótlék kis megrendelések esetén

5.1 A fizetések, amennyiben más megegyezés nincs, 10 napon belül esedékesek levonás nélkül. A pénzforgalom költségeit a vevő állja. A skontó összege csak akkor vonható le, ha a vevő velünk ebben megegyezett és az összes esedékes kötelezettségét kiegyenlítette.
5.2 Amennyiben a megrendelő késedelmesen fizet, a tartozást az alapkamat+9 %-on kell elszámolni. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy magasabb késedelmi kárt igazoljunk és érvényesítsünk. Az idő előtti késedelembe helyezés ezáltal jogos. Amennyiben részünkről előzetes teljesítés szükséges és a szerződés lezárása után ismeretessé válik, hogy igényünk, különösen a fizetés tekintetében, a megrendelő korlátozott teljesítő-képessége miatt veszélybe kerül, megtagadhatjuk a ránk háruló kötelezettségeket.
5.3 Az esedékes fizetési igényeink ellen a megrendelő nem léphet fel viszontkövetelésekkel, illetve nem fejthet ki visszatartási jogot, kivéve, ha a megrendelőt egy általunk nem vitatott, vagy jogerősnek megállapított követelés illeti meg és amennyiben a visszatartási jog kifejtése során a megrendelő viszontkövetelése ugyanazon a szerződéses viszonyon nyugszik.
5.4 Azon megrendelések esetében, a készpénzes vásárlást kivéve, melyek nettó összege (számlaérték szállítási költségek és általános forgalmi adó nélkül) 75,00 alatti, 25,00 minimális megrendelési-/csökkentett mennyiségi pótlékot számítunk fel.

6. Tulajdonjog fenntartása, visszalépés, biztosítékok

6.1 A leszállított áruk az összes, általunk az üzleit kapcsolat miatt esedékes számla kiállításának időpontjában nyitott követelésünk kifizetéséig a mi tulajdonunkban maradnak. A megrendelő követeléseiről, a szabad áru továbbértékesítéséből, ill. az árunk felhasználásával megvalósuló gyári szolgáltatásból származó általános forgalmi adót is beleértve a nyitott számlaérték nagyságában ezzel lemondott a javunkra. Arra az esetre, ha a szabad árut a megrendelő más, nem hozzánk tartozó áruval együtt, legyen az feldolgozás nélkül, vagy azután, értékesítette, vagy egy gyártási szerződés keretén belül leszállította, a szabad vevő ebből eredő követelés lemondása csak a szabad áru értékének nagyságáig érvényes.
6.2 Amennyiben a beállított biztosítékok értéke a követeléseket több mint 20%-kal túllépik, akkor mi viszontátruházásra, vagy elengedésre vagyunk kötelezve. Az elengedett biztosítékok kiválasztását mi végezzük.
6.3Az árunk továbbadása csak rendeltetésszerű üzletmenet keretén belül megengedett. A még a mi tulajdonunkban álló áruk elzálogosítása, vagy biztosítékának átruházása a megrendelő számára nem lehetséges.
6.4 Követelésünkre a megrendelő köteles arra, a végfelhasználó és a vele kialkudott árat közölje velünk és adósának az átruházást bejelentse.

7. Szállítási határidők és időpontok

7.1 A szállítási határidő kezdete a megrendelő közreműködését feltételezi az összes műszaki kérdés tisztázása során.
7.2 A szállítási határidőket, valamint szállítási időpontokat megfelelően meghosszabbítjuk, ha azok mozgósítás, háború, zendülés, sztrájk, vagy kizárás következtében a nyers- és segédanyagok késedelmes beszállítása, szállítóink késedelmes szállítása, vagy hasonló, nem általunk okozott körülmények miatt nem tarthatók be. Az ilyen esetekben előforduló tartós akadályozás feljogosít minket arra, hogy a szerződéstől kártérítési kötelezettsége nélkül elálljunk.

8. Felelősség tárgyi- és jogi hiányosság esetén

8.1 Amennyiben a szerződés tárgyában egy általunk előidézett hiányosság lép fel, saját döntésünk szerint választhatunk, hogy a hiányt megszüntetjük, vagy a szerződés tárgyát utólagosan hiánymentesen leszállítjuk (utólagos teljesítés).
8.2 Amennyiben az utólagos teljesítés (8.1 bekezdés) rosszul sikerül, vagy az a megrendelőtől nem elvárható, vagy azt mi komolyan és végérvényesen megtagadjuk, vagy el nem várható módon késleltetjük, vagy olyan körülmények forognak fenn, melyek mindkét fél érdekének mérlegelése következtében az azonnali visszalépést, vagy a kártérítést helyezik kilátásba, úgy a megrendelő igénye szerint jogosult arra, a szerződéses árat csökkentse, vagy a szerződéstől visszalépjen (8.3 bekezdés), vagy kártérítést követeljen (8.4 bekezdés). A szerződésnek csak csekély mértékben való ellentmondás esetén, különösen a csak csekély hiányosságok esetében, a megrendelő számára nincs jog a visszalépésre.
8.3 Amennyiben a megrendelő egy jogi-, vagy tárgyi hiányosság miatt elhibázott utólagos teljesítés miatt (8.2 bekezdés) a szerződéstől való elállást bejelenti, számára emellett nem áll fenn a kártérítés igénye a hiányosság miatt.
8.4 Amennyiben a megrendelő a sikertelen utólagos teljesítés miatt (8.2 bekezdés) kártérítést választja, a szerződés tárgya a megrendelőnél marad, ha ez számára ésszerű. A kártérítés csak a vásárlási ár (általános forgalmi adó nélkül) és a szerződés megrendelőnél maradó hiányos tárgya értékének különbségére korlátozódik.
8.5 A tárgyi- és jogi hiányossági igények, beleértve a kártérítési igényeket jogi- és tárgyi hiányosságok miatt, a termékszavatossági törvény szerinti igények kivételével, az áru leszállítását követően 12 hónap alatt évülnek el.
8.6 A 8.1-től 8.5-ig tartó bekezdések nem befolyásolják a megrendelő jogait, ha mi egy hiányosságot rosszhiszeműen elhallgatunk, vagy a minőségre vonatkozó garanciát vettünk át.


9. Felelősség egyéb okokból
9.1 A lényegtelen szerződési kötelezettségek kissé gondatlan megsértése esetén felelősségünk ki van zárva. Az egyéb kötelességek kissé gondatlan megsértése esetén felelősségünk a szerződés szerinti, előre látható károkra korlátozódik.
9.2 Az előbbi szabályozás nem érvényes a termékszavatossági törvény szerinti igényekre. Amennyiben a felelősség-korlátozás a 9.1 bekezdés szerint a gyártói felelősségből eredő igények esetében a § 823 BGB (Német Szövetségi Törvénykönyv) nem avatkozik be, akkor felelősségünk a biztosíték helyettesítésére korlátozott. Ameddig ez nem, vagy nem teljesen következik be, a fedezet összegének értékéig vagyunk kötelesek felelősséget vállalni.
9.3 Ameddig felelősségünk kizárt, vagy korlátozott, ez alkalmazottaink, munkavállalóink, munkatársaink, képviselőink személyi felelősségére is érvényes.


10. Áru visszavétele jogi kötelezettség nélkül

10.1 Amennyiben nem áll fenn velünk szemben jogi igény a visszavételt illetően, a leszállított árukat csak korábbi írásos hozzájárulásunk szerint és egy visszavételi szám kiadása után vehetők vissza. A visszavételi szám nélküli visszaszállításokat vizsgálat nélkül kötelezően visszaadjuk a feladónak. A visszaszállítás költségeit a 10.1 bekezdés értelmében a megrendelő viseli.
10.2 Az áruknak eredeti csomagolásukban kell lenniük. A különleges kiviteleket, vagy olyan szállításokat, melyek három hónapnál tovább késlekednek, vagy nettó áruértékük kevesebb, mint 75,00 €, nem tudjuk visszavenni. A visszavételből eredő költségek fedezésére az áru nettó értékének 20%-át számítjuk fel kezelési költségként. Amennyiben az áruk a visszavétel időpontjában tovább már nem bocsájthatók áruba listaáron, a kezelési költség mellett egy méltányos további levonást (öregáru-pótlék) számítunk fel. Amennyiben kivételes esetben csomagolatlan, vagy nem eredeti csomagolásban található alkatrészek visszavételét határozzuk el, a kezelési költség és adott esetben az öregáru-pótlék mellett az újracsomagolás költségét is (minimálisan 15%) felszámítjuk amennyiben a megrendelő nem tudja bizonyítani hogy a termékek nem szenvedtek sérülést.
10.3 A visszavett árukat kizárólag új számlán írjuk jóvá. A jóváírások elszámolása a visszavétel időpontjában nyitott számlákra nem alkalmazható.

11. Termékinformáció, nincs tanácsadási kötelezettség

Szállítmányaink kizárólag szakkereskedők, vagy hozzáértő felhasználó számára alkalmazhatók. Felhasználási információink és -utasításaink a mindenkori írásos termékinformációkra (pl. beépítési utasítások, katalógusok, adatlapok) korlátozódnak. Ennél szélesebb körű tanácsadási kötelezettségünk nincs. A termékek felhasználása, alkalmazása és megmunkálása kizárólag a megrendelő felelősségi körébe tartozik.

12. További féltétele a szolgáltatások nyújtására

12.1 Ajánlatainkat anélkül készítjük el, hogy külön megvizsgálnánk, hogy a termékek megfelelnek-e az adott vevői projektnek. A felelősségünk kizárt, hacsak előtte nem tudtunk valamit a termékek alkalmazhatóságáról, vagy ha a súlyos gondatlanság miatt nem voltunk ennek tudatában. Az ügyfél felel a szükséges alkalmazhatósági vizsgálat elvégzéséért.
12.2 Ajánlatainkat a vevő által készített specifikációk alapján is készítjük anélkül, hogy külön vizsgálatot végeznénk a termékek alkalmasságának egyedi megállapítása céljából. Felelősségünk kizárt, hacsak előtte nem tudtunk valamit a termékek megfelelőségről, vagy ha a műszaki adatok ellenőrzése során nem voltunk ilyen tudatában a súlyos gondatlanság miatt. Az ügyfél felel a szükséges vizsgálat elvégzéséért.
12.3 Az alkalmazással kapcsolatos termékjavaslataink általános jellegűek, nem kimondottan az adott alkalmazásra tervezték. Ezért javaslataink nem kötelező érvényűek. E tekintetben semmilyen felelősséget nem vállalunk. Alapvető fontosságú az adott alkalmazás egyéni tesztelése. Az ügyfél felel egy ilyen teszt elvégzéséért.
12.4 Termékeinkel kapcsolatos koncepciójavaslataink nem helyettesítik a hatályos elismert mérnöki szabványokat. A javasolt termékek, koncepciók nem kimerítő jellegűek, hacsak kifejezetten másként nem állapodunk meg. Koncepcionális javaslataink melyek termékeket is tartalmaznak nem helyettesítik a konkrét tervezési és ellenőrzési eljárást. A megrendelő félnek végre kell hajtania ezt az eljárást, kizárva az esetleges felelősséget; opcionális kiegészítőként külön megrendelheti a DEHNconcept  szolgáltatásokat. 
12.5 A tanfolyamok egyetlen célja az ügyfél számára szervezett ismeretek bővítése és annak lehetővé tétele, hogy ellenőrizze tudása szintjét. Nem figyeljük és nem ellenőrizzük azt a tudást, amelyet az ügyfél megszerez és alkalmaz. E tekintetben semmilyen felelősséget nem vállalunk. A tanfolyamokat mindig naprakészen tartjuk, hogy megfeleljenek az elismert mérnöki szabványok követelményeinek.


13. A megrendelő adatainak feldolgozása és védelme

13.1 A megrendelő azon adatait, melyek a vele kapcsolatos üzletmenetet érintik, a Német Szövetségi adatvédelmi törvény értelmében dolgozzuk fel.

14. Alkalmazható jog, illetékesség

14.1 Az olyan kétoldalú, szerződéses kötelezettségekre, ezek létrejöttére, értelmezésére, valamint az összes, abból eredő szerződéses és üzleti kapcsolatra a német jogot kell alkalmazni. A nemzetközi áruvásárlással kapcsolatos szerződésekről szóló ENSZ-egyezmény alkalmazása és a Német Szövetségi Köztársaság ezzel kapcsolatban kiadott törvényei kizártak.
14.2 A szállítás, fizetés és az összes olyan kötelezettség teljesítési helye és illetékessége, még a váltó- és csekkes fizetéseket is, Nürnbergben van. Fenntartjuk magunknak a jogot azonban arra, hogy a megrendelőt saját székhelyén perbe fogjuk.


15. Export kontroll
Minden termékszállításra és szolgáltatásra feltételezzük, hogy a teljesítést nem akadályozzák a nemzeti vagy nemzetközi rendeletekből, különösen az exportellenőrzési rendeletekből, embargókból és más szankciókból fakadó akadályok. Az Ügyfél köteles minden információt és dokumentumot megadni az exportáláshoz / szállításhoz / importáláshoz. Az exportellenőrzések és az engedélyezési eljárások miatt bekövetkező késések érvénytelenítik a szállítási-, teljesítési határidőket. Ha a szükséges jóváhagyásokat nem adják meg, akkor az érintett alkatrészekre / szolgáltatásokra vonatkozó szerződést érvénytelennek kell tekinteni; E tekintetben és a fent említett határidők túllépése miatt a kártérítési igényeket nem lehet figyelembe venni.

16. Forgalmiadó-azonosító szám

VAT ID No. DE 345981357

DEHN SE

Neumarkt

Állapot: Július 2019

back to top