DEHNacademy e-learnings
Tanfolyamok

DEHN tanfolyamok Magyarországon

A szemináriumokon részletes információkat és alkalmazási példákat kap különböző témákban, mint például a DEHNsupport szoftver, a napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme és a szigetelt villámvédelem.

 

Alkalmazástechnikai tanfolyamok:
Jelentkezés a DEHN Magyarországi Képviselet által meghirdetett tanfolyamokra

MSZ EN 62305 szabvány 1. és 2. kiadása alapján (Dehnsupport programmal); 2 nap

DEHNsupport tanfolyam

Számítógéppel segített villámvédelmi kockázatelemzés az MSZ EN 62305 szabvány 1. és 2. kiadása alapján (Dehnsupport programmal)

Részletek

Időtartam: 2 nap

Helyszín: DEHN SE + Co KG Magyarországi Képviselete
1141 Budapest, Jeszenák János utca 20.  (bejárat a Pitvar utca felől)
Parkolás: a környező utcákban díjmentes
A tanfolyam az EDINFO Kft-vel közös szervezésben indul.

Időpont: jelentkezés függvényében folyamatos
A tanfolyamot megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk el.

Részvételi díj: 23 000 Ft+27% ÁFA

A részvételi díj tartalmazza a tanfolyam két napján az ebédet, a tanfolyam első és második napján a szünetekben a büfét, és a részletes oktatási anyagot írásos, kinyomtatott valamint elektronikus formában.

A tanfolyamon minden résztvevő számára számítógépet biztosítunk telepített Dehnsupport programmal.

A tanfolyam az első napon 9.00-17.00-ig, a második napon 9.00-17.00-ig tart.

MMK Kreditpont: megszűnt

Jelentkezés, időpont egyeztetés:
DEHN Magyarországi Képviseleténél
info@dehn.hu
tel.: 06-1-371-1091 fax: 06-1-371-1092

    Célcsoport:     Tematika:
 • Villámvédelmi berendezések tervezői
 • Felülvizsgálói
 • Műszaki vezetők
 • Villanyszerelők
 • A szakterület iránt érdeklődők
 • 28/2011 és az 54/2014. BM rendelet (OTSZ), és a villamos TvMI villámvédelmi vonatkozású követelményei
 • Alapelvek: Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2 szabvány 1. és 2. kiadása szerint
 • A szoftver installálása
 • 1.mintapélda számítása Ipari-/irodaépület
 • MSZ EN 62305-2 szerinti védelmi intézkedések bemutatása
 • Védelmi intézkedések alkalmazása az 1. számítási mintapélda kockázatainak csökkentésére
 • Zónák alkalmazása a kockázatelemzésben az MSZ EN 62305-2 szerint
 • 2.mintapélda számítása több zónával
 • Védelmi intézkedések alkalmazása a 2. számítási mintapélda kockázatainak csökkentésére
 • Gazdaságossági elemzés az MSZ EN 62305-2 szerint
 • Felfogórúd hosszának számítása egyszerű tetőfelépítmények esetén, például tetőszellőző, klímaberendezés lapostetőn, napelemes panelek nyeregtetőn, stb.
 • A típusú földelőrúd hosszának számítása különböző LPS osztályok esetén
 • B típusú kör- vagy betonalap-földelők szükséges felületének számítása különböző LPS osztályok esetén
 • Bevezetés a veszélyes megközelítési távolság számításába az MSZ EN 62305-3 szerint
 • DEHN Distance Tool szoftver bemutatása, az 1. mintapélda számítása
 • Alapelvek: Csomóponti potenciálok módszere
 • Összehasonlító számítások a DEHN Distance Tool és MSZ EN 62305-3 ben
  szereplő tapasztalati képletek között
 • További mintapéldák
 • A DEHN Air-Termination Tool szoftver bemutatása
 • Túlfeszültség-védelmi eszköz kiválasztást támogató modul (DEHNselect SPD Tool) bemutatása
 

A képzés célja

A résztvevők megismertetése az MSZ EN 62305 szabványon alapuló villámvédelmi kockázatelemzés elméleti hátterével és a szabványsorozat egyes lapjainak összefüggéseivel. Az 54/2014. BM rendelet (OTSZ) villámvédelmi vonatkozásainak, illetve a 7.1:2015.03.05 változatú villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI) követelményeinek bemutatása. Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2:2006 és MSZ EN 62305-2:2012 szabványok szerint. Különbségek ismertetése a villámvédelmi szabvány 1. és 2.kiadása között. A DEHNsupport harmadik verziójának bemutatása.

A tanfolyam során részletesen ismertetésre kerül az egyes kockázati összetevők által jelentett részkockázatok értelmezése, a védelmi intézkedések célirányos és gazdaságilag ésszerű meghatározása az egyes kockázati összetevők csökkentésére. A tanfolyam további célja ezen elvek gyakorlati elsajátítása számítógépes szoftver segítségével, melynek során a hallgatók számítógép előtt ülve gyakorolják be a kockázatelemzés egyes lépéseit.

Például az építmény kockázatelemzés szempontjából fontos paramétereinek értelmezését, a paraméterek kiválasztásával járó mögöttes felelősségvállalást, az egyes paraméterek hatását a kockázati összetevőkre, a védelmi intézkedések és a kockázati összetevők közötti összefüggéseket. A tanfolyam során gyakorlati foglalkozás keretében minden hallgató saját maga végigszámol két teljes mintapéldát. A kockázatelemzés végeztével a kockázatelemzés dokumentálása és az előírt védelmi intézkedések pontos megadása is bemutatásra kerül.

A tanfolyam második részében a veszélyes megközelítési távolság számításának szabványi háttere, a problémakör, a számítási képletek és azok alkalmazása kerül bemutatása különböző villámvédelmi megoldások esetén.

Bemutatásra kerül két excel makró is. Az egyik programmal különböző gyakran előforduló geometriai elrendezésekre lehet a felfogócsúcs hosszát a szabvány előírásainak betartásával a védőszög illetve a gördülő gömb módszerrel kiszámítani. A második programmal a szabvány szerinti A illetve B típusú földelőrendszerek szükséges minimális méreteit lehet kiszámítani.

A DEHNsupport Toolbox szoftver egy új, 5. modullal bővült. A szoftver új verziójával (3.1) a DEHN átfogó támogatást tud nyújtani túlfeszültség-védelem tervezéséhez és kiválasztásához egyaránt a túlfeszültség-védelmi eszköz kiválasztást támogató modulnak (DEHNselect SPD Tool) köszönhetően.

Ismeretfrissítő DEHNsupport tanfolyam

Részletek

Időpont:
Jelentkezés függvényében folyamatos
A tanfolyamot megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk el.

Helyszín:
DEHN SE + Co KG Magyarországi Képviselet
H-1141 Budapest, Jeszenák János utca 20

Jelentkezés:
DEHN SE + Co KG. Magyarországi Képviselet
email: info@dehn.hu 
Telefon: 06 1  371 1091

Részvételei díj:    
nincs, a részvétel ingyenes

    Célcsoport:     Tematika:
 • gyakorlott vagy kevésbé gyakorlott DEHNsupport felhasználók
 • villámvédelmi berendezések tervezői
 • felülvizsgálói
 • műszaki vezetők
 • villanyszerelők
 • szakterület iránt érdeklődők
 • változások az MSZ EN 62305-2:2012 (Kockázatkezelés lap) szabványban
 • 54/2014. BM rendelet (OTSZ), és a villamos TvMI villámvédelmi vonatkozású követelményei
 • mintapélda a DEHNsupport Toolbox szoftver 3. verziójával raktár/ipari épület/társasház
 • szoftver kezelőfelület változásának bemutatása
 • az új verzió hogyan kezeli le a szabvány változást (MSZ EN 62305-2:2012)
 • kiegészítés, ha a tanfolyami résztvevők igényt tartanak rá 
  (Változások az MSZ EN 62305-1:2011 szabványban, Általános alapelvek; 
  Változások az MSZ EN 62305-3:2011 szabványban, Építmények fizikai károsodása és életveszély; 
  Változások az MSZ EN 62305-4:2011 szabványban, Villamos és elektronikus rendszerek építményekben)

Napelemes rendszerek tanfolyam

Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme

Részletek

Időtartam: 1 nap

Helyszín:
DEHN SE + Co KG. Magyarországi Képviselet
1141 Budapest, Jeszenák János utca 20.

Időpont:
Jelentkezés függvényében folyamatos
A tanfolyamot megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk el.

Részvételi díj: 
Nincs, a részvétel ingyenes

A szünetekben büfével várjuk a résztvevőket, az oktatási anyagot nyomtatott és elektronikus formában is átadjuk.

A tanfolyam 9.00-17.00-ig tart.


MMK Kreditpont: megszűnt

Jelentkezés, időpont egyeztetés:
DEHN SE + Co KG. Magyarországi Képviseleténél
info@dehn.hu
tel.: 06-1-371-1091 fax: 06-1-371-1092

    Célcsoport:     Tematika:
 • Villámvédelmi berendezések tervezői
 • Felülvizsgálói
 • Műszaki vezetők
 • Villanyszerelők
 • A szakterület iránt érdeklődők
 • Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültségből eredő károsodása
 • Villámcsapások és túlfeszültségek keletkezése és hatásai
 • Villámvédelmi szabványok, építési jog
 • Külső villámvédelem (felfogó-, levezető- és földelőrendszer) tervezés, kivitelezése
 • „s” biztonsági távolság napelem modulok esetében, elvek
 • „s” biztonsági távolság számítása a csomóponti potenciál módszere szerint
 • Árnyékképződés elmélete
 • HVI elszigetelt villámvédelmi rendszer
 • Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés
 • Túlfeszültség-védelmi eszközök kiválasztása
 • Különleges védőkészülékek napelemes rendszerek DC-oldali védelmére az MSZ EN 50539-11:2013 szabvány követelményeit figyelembe véve
 • Potenciálkiegyenlítés, üzemi célú földelés
 • HMKE műszaki követelmények
 • Védelmi koncepció földre telepített napelemes erőművekhez
 • Túlfeszültség-védelmi eszközök központi inverter esetén
 • Napkövető és szigetüzemű napelemes rendszerek
 • Adatrögzítő és feldolgozó egységek védelme
 • Kiválasztási segédletek, védelmi javaslatok
 • Referenciák
 

A képzés célja

A tanfolyam célja a hallgatókat megismertetni a napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelmének kialakítására vonatkozó szabványi háttér, ezen belül az MSZ EN 62305 szabványsorozat napelemes rendszerekre vonatkozó részeivel. A napelemes rendszerek esetében kiemelt figyelmet kell fordítani a külső villámvédelmi megoldásokra, hiszen a napelemes rendszereket általában exponált helyen, építmények tetőszerkezetén vagy napelemfarmok esetén mezőgazdasági területen helyezkednek el. A tanfolyamon bemutatásra kerül a napelemes rendszerek külső villámvédelmének tervezési módszerei, speciális megoldásai, ezek között az árnyékképződés problémája, továbbá a veszélyes megközelítési távolság számítása, és betartásának lehetséges műszaki megoldásai (HVI nagyfeszültségű szigetelővel ellátott levezető).

Bemutatásra kerülnek a napelemes rendszerek AC és DC oldali túlfeszültség-védelmének kiválasztási szempontjai, az alkalmazható készülékek tulajdonságai és beépítési helyei. Az MSZ EN 50539-11:2013 szabvány foglalkozik a napelemes rendszerek egyenáramú körében alkalmazható túlfeszültség-védelmi készülékkel szemben támasztott követelményekkel és vizsgálati módszerekkel. A tanfolyam során bemutatjuk, hogy miképpen lehet kiválasztani a napelemes rendszer DC-oldali túlfeszültség-védelmi eszközeit a termékvizsgálati az újszabvány követelményeit figyelembe véve.
Ismertetésre kerül a napelemes rendszerek villámvédelmi potenciálkiegyenlítési és funkcionális földelési kérdései is.
Szó esik a napkövető rendszerek villámvédelméről, valamint az ehhez kapcsolódó adatfeldolgozó és adatrögzítő elemek túlfeszültség-védelméről is

HVI Tanfolyam

Szigetelt villámvédelem workshop (HVI-nagyfeszültségű szigeteléssel ellátott levezető)

Részletek

A képzés két szorosan összetartozó elméleti és gyakorlati részből áll. Az egynapos elméleti képzésre Budapesten kerül sor. A gyakorlati képzés azután, workshop formában Németországban, Neumarktban valósul meg. 
Elsősorban azon tervező kollégák jelentkezését várjuk, akik HVI rendszer tervezésében korábban már részt vettek, illetve a közeljövőben részt vesznek, vagy szeretnék megismerni ezt az innovatív technológiát. 
Ezen túlmenően várjuk azon kivitelező kollégák jelentkezését is, akik HVI rendszer kivitelezésében korábban már részt vettek, illetve a közeljövőben várható, hogy részt vesznek.

Egynapos elméleti képzés: 
Helyszín:
DEHN SE + Co KG Magyarországi Képviselet
1141 Budapest, Jeszenák János utca 20.

Időpont: jelentkezés függvényében folyamatos
A tanfolyamot megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk el.

A tanfolyam 9.00-17.00-ig tart.

Részvételi díj: ingyenes
A szünetekben büfével várjuk a résztvevőket, az oktatási anyagot nyomtatott és elektronikus formában is átadjuk.


Jelentkezés, időpont egyeztetés:
DEHN SE + Co KG Magyarországi Képviselet
info@dehn.hu
tel.: 06-1-371-1091 fax: 06-1-371-1092

Egynapos gyakorlati képzés, HVI workshop:
Helyszín: 
Németország, Neumarkt in der Oberpfalz, DEHN 
Időpont:
2018.11.22-23-24.
Odautazás: 2018.11.22
Workshop: 2018.11.23
Hazautazás: 2018.11.24
A workshop egy teljes napi program, oda- és visszautazással három napos elfoglaltságot jelent. 
Részvételi díj:
A résztvevőknek az utazási költséget maguk fedezik. A kint tartózkodás költségeit (szállás, étkezések) a DEHN fedezi.

Jelentkezés, időpont egyeztetés:
DEHN Magyarországi Képviseleténél
info@dehn.hu
tel.: 06-1-371-1091 fax: 06-1-371-1092

A képzés tematikája:
5 gyakorlati feladat összeszerelése az elméleti képzésen kiadott segédletek alapján

    Célcsoport:     Tematika:
 • Villámvédelmi berendezések tervezői
 • Felülvizsgálói
 • Műszaki vezetők
 • Villanyszerelők
 • A szakterület iránt érdeklődők
 • Biztonsági távolság számítása, betartása
 • HVI termékcsalád bemutatása
 • HVI vezeték és tartozékai
 • Végkiképzés kialakítása
 • Gyakorlati alkalmazás, szerelés
 • Szélterhelés számítás EUROCODE 1 szerint
 • Alkalmazás RB-s területeken, előírások
 • Szerelési hibák
 • Megvalósult projektek
 • Workshop szerelési feladatok bemutatása
 • 1 db szerelési feladat megvalósítása a budapesti iroda udvarán (időjárásfüggő)
 • 5 db szerelési feladat megvalósítása Neumarktban


A képzés célja

A tanfolyam célja a hallgatókat megismertetni a szigetelt villámvédelem alkalmazási területeivel, a DEHN HVI termékcsaládjával, HVI vezeték tulajdonságaival, végkiképzésének kialakításával, szerelésének részletszabályaival, tipikus szerelési hibákkal. A szigetelt villámvédelem létesítése során kiemelt figyelmet kell fordítani a biztonsági távolság számítására és annak betartására a szigetelt villámvédelmi rendszer minden egyes pontján. A tanfolyam során bemutatjuk az s biztonsági távolság számításának az MSZ EN 62305-3:2011-ben található elvi módszerét, és a DEHNsupport programcsomag Distance Tool modulját, amely jelentősen leegyszerűsíti az s biztonsági távolság számítását.

A tanfolyamon bemutatjuk a szélterhelés számítás alapjait az Eurocode szerint és a HVI támasztócsöves felfogók kiválasztását a számított szélterhelés alapján.

A HVI család egyes tagjai, a HVI long és HVI power robbanásveszélyes terekben, akár Zóna 1 és Zóna 21-ben is elhelyezhetők. A tanfolyamon bemutatjuk a HVI rendszer robbanásveszélyes terekben alkalmazandó kiegészítő követelményeit.

A tanfolyamon beszélünk a tipikus hibákról és bemutatunk néhány megvalósult projektet.

A képzés két szorosan összetartozó elméleti és gyakorlati részből áll. Az egynapos elméleti képzésre Budapesten kerül sor. A gyakorlati képzés azután, workshop formában Németországban, Neumarktban valósul meg. A neumarkti workshop keretében 5 különböző mintapéldát kell összeszerelni. A németországi tanfolyamvezető kollégánk értékeli az összeszerelt elrendezéseket és rámutat az elkövetett hibákra.


Adja meg a cégnevet (kötelező)
Adja meg a keresznevét (kötelező)
Adja meg a vezetéknevét (kötelező)
Telefonszáma szükséges a tanfolyami résztvétel egyeztetése miatt
Adja meg az e-mail címét (kötelező)
Adja meg az irányítószámot (kötelező)
Adja meg a település nevét (kötelező)
Adja meg a közterület nevét (kötelező)
Egyetértek azzal, hogy a DEHN SE+ Co KG Magyarországi Képviselet az adataimat reklám és piackutatás céljából elektronikus úton feldolgozza. Az előbbi egyetértő nyilatkozatot bármikor indoklás nélkül visszavonhatom, e-mailben a revoke@dehn.de címre, postán a DEHN SE + Co KG Magyarországi Képviselet, H-1141 BUDAPEST Jeszenák János u.20, Magyarország címre küldött kéréssel.
Hozzájárulok személyes adataimnak az adatvédelmi nyilatkozat értelmében végzett feldolgozásához. Az adatvédelmi nyilatkozathoz
CAPTCHA Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Contact

Van kérdése? Lépjen kapcsolatba velünk.

Műszaki Támogatás

Telefon: +36 1 371 1091

Fax: +36 1 371 1092

back to top