DEHNacademy e-learnings
Tanfolyamok

DEHN tanfolyamok Magyarországon

A szemináriumokon részletes információkat és alkalmazási példákat kap különböző témákban, mint például a DEHNsupport szoftver, a napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme és a szigetelt villámvédelem.

 

Alkalmazástechnikai tanfolyamok:
Jelentkezés a DEHN Magyarországi Képviselet által meghirdetett tanfolyamokra

MSZ EN 62305 szabvány 1. és 2. kiadása alapján (Dehnsupport programmal); 2 nap

DEHNsupport tanfolyam

Számítógéppel segített villámvédelmi kockázatelemzés az MSZ EN 62305 szabvány 1. és 2. kiadása alapján (Dehnsupport programmal)

Részletek

Időtartam: 2 nap

Helyszín: DEHN SE + Co KG Magyarországi Képviselete
1141 Budapest, Jeszenák János utca 20.  (bejárat a Pitvar utca felől)
Parkolás: a környező utcákban díjmentes
A tanfolyam az EDINFO Kft-vel közös szervezésben indul.

Időpont: jelentkezés függvényében folyamatos
A tanfolyamot megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk el.

Részvételi díj: 23 000 Ft+27% ÁFA

A részvételi díj tartalmazza a tanfolyam két napján az ebédet, a tanfolyam első és második napján a szünetekben a büfét, és a részletes oktatási anyagot írásos, kinyomtatott valamint elektronikus formában.

A tanfolyamon minden résztvevő számára számítógépet biztosítunk telepített Dehnsupport programmal.

A tanfolyam az első napon 9.00-17.00-ig, a második napon 9.00-17.00-ig tart.

MMK Kreditpont: megszűnt

Jelentkezés, időpont egyeztetés:
DEHN Magyarországi Képviseleténél
info@dehn.hu
tel.: 06-1-371-1091 fax: 06-1-371-1092

    Célcsoport:     Tematika:
 • Villámvédelmi berendezések tervezői
 • Felülvizsgálói
 • Műszaki vezetők
 • Villanyszerelők
 • A szakterület iránt érdeklődők
 • 28/2011 és az 54/2014. BM rendelet (OTSZ), és a villamos TvMI villámvédelmi vonatkozású követelményei
 • Alapelvek: Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2 szabvány 1. és 2. kiadása szerint
 • A szoftver installálása
 • 1.mintapélda számítása Ipari-/irodaépület
 • MSZ EN 62305-2 szerinti védelmi intézkedések bemutatása
 • Védelmi intézkedések alkalmazása az 1. számítási mintapélda kockázatainak csökkentésére
 • Zónák alkalmazása a kockázatelemzésben az MSZ EN 62305-2 szerint
 • 2.mintapélda számítása több zónával
 • Védelmi intézkedések alkalmazása a 2. számítási mintapélda kockázatainak csökkentésére
 • Gazdaságossági elemzés az MSZ EN 62305-2 szerint
 • Felfogórúd hosszának számítása egyszerű tetőfelépítmények esetén, például tetőszellőző, klímaberendezés lapostetőn, napelemes panelek nyeregtetőn, stb.
 • A típusú földelőrúd hosszának számítása különböző LPS osztályok esetén
 • B típusú kör- vagy betonalap-földelők szükséges felületének számítása különböző LPS osztályok esetén
 • Bevezetés a veszélyes megközelítési távolság számításába az MSZ EN 62305-3 szerint
 • DEHN Distance Tool szoftver bemutatása, az 1. mintapélda számítása
 • Alapelvek: Csomóponti potenciálok módszere
 • Összehasonlító számítások a DEHN Distance Tool és MSZ EN 62305-3 ben
  szereplő tapasztalati képletek között
 • További mintapéldák
 • A DEHN Air-Termination Tool szoftver bemutatása
 • Túlfeszültség-védelmi eszköz kiválasztást támogató modul (DEHNselect SPD Tool) bemutatása
 

A képzés célja

A résztvevők megismertetése az MSZ EN 62305 szabványon alapuló villámvédelmi kockázatelemzés elméleti hátterével és a szabványsorozat egyes lapjainak összefüggéseivel. Az 54/2014. BM rendelet (OTSZ) villámvédelmi vonatkozásainak, illetve a 7.1:2015.03.05 változatú villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI) követelményeinek bemutatása. Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2:2006 és MSZ EN 62305-2:2012 szabványok szerint. Különbségek ismertetése a villámvédelmi szabvány 1. és 2.kiadása között. A DEHNsupport harmadik verziójának bemutatása.

A tanfolyam során részletesen ismertetésre kerül az egyes kockázati összetevők által jelentett részkockázatok értelmezése, a védelmi intézkedések célirányos és gazdaságilag ésszerű meghatározása az egyes kockázati összetevők csökkentésére. A tanfolyam további célja ezen elvek gyakorlati elsajátítása számítógépes szoftver segítségével, melynek során a hallgatók számítógép előtt ülve gyakorolják be a kockázatelemzés egyes lépéseit.

Például az építmény kockázatelemzés szempontjából fontos paramétereinek értelmezését, a paraméterek kiválasztásával járó mögöttes felelősségvállalást, az egyes paraméterek hatását a kockázati összetevőkre, a védelmi intézkedések és a kockázati összetevők közötti összefüggéseket. A tanfolyam során gyakorlati foglalkozás keretében minden hallgató saját maga végigszámol két teljes mintapéldát. A kockázatelemzés végeztével a kockázatelemzés dokumentálása és az előírt védelmi intézkedések pontos megadása is bemutatásra kerül.

A tanfolyam második részében a veszélyes megközelítési távolság számításának szabványi háttere, a problémakör, a számítási képletek és azok alkalmazása kerül bemutatása különböző villámvédelmi megoldások esetén.

Bemutatásra kerül két excel makró is. Az egyik programmal különböző gyakran előforduló geometriai elrendezésekre lehet a felfogócsúcs hosszát a szabvány előírásainak betartásával a védőszög illetve a gördülő gömb módszerrel kiszámítani. A második programmal a szabvány szerinti A illetve B típusú földelőrendszerek szükséges minimális méreteit lehet kiszámítani.

A DEHNsupport Toolbox szoftver egy új, 5. modullal bővült. A szoftver új verziójával (3.1) a DEHN átfogó támogatást tud nyújtani túlfeszültség-védelem tervezéséhez és kiválasztásához egyaránt a túlfeszültség-védelmi eszköz kiválasztást támogató modulnak (DEHNselect SPD Tool) köszönhetően.

Ismeretfrissítő DEHNsupport tanfolyam

Részletek

Időpont:
Jelentkezés függvényében folyamatos
A tanfolyamot megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk el.

Helyszín:
DEHN SE + Co KG Magyarországi Képviselet
H-1141 Budapest, Jeszenák János utca 20

Jelentkezés:
DEHN SE + Co KG. Magyarországi Képviselet
email: info@dehn.hu 
Telefon: 06 1  371 1091

Részvételei díj:    
nincs, a részvétel ingyenes

    Célcsoport:     Tematika:
 • gyakorlott vagy kevésbé gyakorlott DEHNsupport felhasználók
 • villámvédelmi berendezések tervezői
 • felülvizsgálói
 • műszaki vezetők
 • villanyszerelők
 • szakterület iránt érdeklődők
 • változások az MSZ EN 62305-2:2012 (Kockázatkezelés lap) szabványban
 • 54/2014. BM rendelet (OTSZ), és a villamos TvMI villámvédelmi vonatkozású követelményei
 • mintapélda a DEHNsupport Toolbox szoftver 3. verziójával raktár/ipari épület/társasház
 • szoftver kezelőfelület változásának bemutatása
 • az új verzió hogyan kezeli le a szabvány változást (MSZ EN 62305-2:2012)
 • kiegészítés, ha a tanfolyami résztvevők igényt tartanak rá 
  (Változások az MSZ EN 62305-1:2011 szabványban, Általános alapelvek; 
  Változások az MSZ EN 62305-3:2011 szabványban, Építmények fizikai károsodása és életveszély; 
  Változások az MSZ EN 62305-4:2011 szabványban, Villamos és elektronikus rendszerek építményekben)

Napelemes rendszerek tanfolyam

Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme

Részletek

Időtartam: 1 nap

Helyszín:
DEHN SE + Co KG. Magyarországi Képviselet
1141 Budapest, Jeszenák János utca 20.

Időpont:
Jelentkezés függvényében folyamatos
A tanfolyamot megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk el.

Részvételi díj: 
Nincs, a részvétel ingyenes

A szünetekben büfével várjuk a résztvevőket, az oktatási anyagot nyomtatott és elektronikus formában is átadjuk.

A tanfolyam 9.00-17.00-ig tart.


MMK Kreditpont: megszűnt

Jelentkezés, időpont egyeztetés:
DEHN SE + Co KG. Magyarországi Képviseleténél
info@dehn.hu
tel.: 06-1-371-1091 fax: 06-1-371-1092

    Célcsoport:     Tematika:
 • Villámvédelmi berendezések tervezői
 • Felülvizsgálói
 • Műszaki vezetők
 • Villanyszerelők
 • A szakterület iránt érdeklődők
 • Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültségből eredő károsodása
 • Villámcsapások és túlfeszültségek keletkezése és hatásai
 • Villámvédelmi szabványok, építési jog
 • Külső villámvédelem (felfogó-, levezető- és földelőrendszer) tervezés, kivitelezése
 • „s” biztonsági távolság napelem modulok esetében, elvek
 • „s” biztonsági távolság számítása a csomóponti potenciál módszere szerint
 • Árnyékképződés elmélete
 • HVI elszigetelt villámvédelmi rendszer
 • Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés
 • Túlfeszültség-védelmi eszközök kiválasztása
 • Különleges védőkészülékek napelemes rendszerek DC-oldali védelmére az MSZ EN 50539-11:2013 szabvány követelményeit figyelembe véve
 • Potenciálkiegyenlítés, üzemi célú földelés
 • HMKE műszaki követelmények
 • Védelmi koncepció földre telepített napelemes erőművekhez
 • Túlfeszültség-védelmi eszközök központi inverter esetén
 • Napkövető és szigetüzemű napelemes rendszerek
 • Adatrögzítő és feldolgozó egységek védelme
 • Kiválasztási segédletek, védelmi javaslatok
 • Referenciák
 

A képzés célja

A tanfolyam célja a hallgatókat megismertetni a napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelmének kialakítására vonatkozó szabványi háttér, ezen belül az MSZ EN 62305 szabványsorozat napelemes rendszerekre vonatkozó részeivel. A napelemes rendszerek esetében kiemelt figyelmet kell fordítani a külső villámvédelmi megoldásokra, hiszen a napelemes rendszereket általában exponált helyen, építmények tetőszerkezetén vagy napelemfarmok esetén mezőgazdasági területen helyezkednek el. A tanfolyamon bemutatásra kerül a napelemes rendszerek külső villámvédelmének tervezési módszerei, speciális megoldásai, ezek között az árnyékképződés problémája, továbbá a veszélyes megközelítési távolság számítása, és betartásának lehetséges műszaki megoldásai (HVI nagyfeszültségű szigetelővel ellátott levezető).

Bemutatásra kerülnek a napelemes rendszerek AC és DC oldali túlfeszültség-védelmének kiválasztási szempontjai, az alkalmazható készülékek tulajdonságai és beépítési helyei. Az MSZ EN 50539-11:2013 szabvány foglalkozik a napelemes rendszerek egyenáramú körében alkalmazható túlfeszültség-védelmi készülékkel szemben támasztott követelményekkel és vizsgálati módszerekkel. A tanfolyam során bemutatjuk, hogy miképpen lehet kiválasztani a napelemes rendszer DC-oldali túlfeszültség-védelmi eszközeit a termékvizsgálati az újszabvány követelményeit figyelembe véve.
Ismertetésre kerül a napelemes rendszerek villámvédelmi potenciálkiegyenlítési és funkcionális földelési kérdései is.
Szó esik a napkövető rendszerek villámvédelméről, valamint az ehhez kapcsolódó adatfeldolgozó és adatrögzítő elemek túlfeszültség-védelméről is

HVI Tanfolyam

Szigetelt villámvédelem workshop (HVI-nagyfeszültségű szigeteléssel ellátott levezető)

Részletek

A képzés két szorosan összetartozó elméleti és gyakorlati részből áll. Az egynapos elméleti képzésre Budapesten kerül sor. A gyakorlati képzés azután, workshop formában Németországban, Neumarktban valósul meg. 
Elsősorban azon tervező kollégák jelentkezését várjuk, akik HVI rendszer tervezésében korábban már részt vettek, illetve a közeljövőben részt vesznek, vagy szeretnék megismerni ezt az innovatív technológiát. 
Ezen túlmenően várjuk azon kivitelező kollégák jelentkezését is, akik HVI rendszer kivitelezésében korábban már részt vettek, illetve a közeljövőben várható, hogy részt vesznek.

Egynapos elméleti képzés: 
Helyszín:
DEHN SE + Co KG Magyarországi Képviselet
1141 Budapest, Jeszenák János utca 20.

Időpont: jelentkezés függvényében folyamatos
A tanfolyamot megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk el.

A tanfolyam 9.00-17.00-ig tart.

Részvételi díj: ingyenes
A szünetekben büfével várjuk a résztvevőket, az oktatási anyagot nyomtatott és elektronikus formában is átadjuk.


Jelentkezés, időpont egyeztetés:
DEHN SE + Co KG Magyarországi Képviselet
info@dehn.hu
tel.: 06-1-371-1091 fax: 06-1-371-1092

Egynapos gyakorlati képzés, HVI workshop:
Helyszín: 
Németország, Neumarkt in der Oberpfalz, DEHN 
Időpont:
2018.11.22-23-24.
Odautazás: 2018.11.22
Workshop: 2018.11.23
Hazautazás: 2018.11.24
A workshop egy teljes napi program, oda- és visszautazással három napos elfoglaltságot jelent. 
Részvételi díj:
A résztvevőknek az utazási költséget maguk fedezik. A kint tartózkodás költségeit (szállás, étkezések) a DEHN fedezi.

Jelentkezés, időpont egyeztetés:
DEHN Magyarországi Képviseleténél
info@dehn.hu
tel.: 06-1-371-1091 fax: 06-1-371-1092

A képzés tematikája:
5 gyakorlati feladat összeszerelése az elméleti képzésen kiadott segédletek alapján

    Célcsoport:     Tematika:
 • Villámvédelmi berendezések tervezői
 • Felülvizsgálói
 • Műszaki vezetők
 • Villanyszerelők
 • A szakterület iránt érdeklődők
 • Biztonsági távolság számítása, betartása
 • HVI termékcsalád bemutatása
 • HVI vezeték és tartozékai
 • Végkiképzés kialakítása
 • Gyakorlati alkalmazás, szerelés
 • Szélterhelés számítás EUROCODE 1 szerint
 • Alkalmazás RB-s területeken, előírások
 • Szerelési hibák
 • Megvalósult projektek
 • Workshop szerelési feladatok bemutatása
 • 1 db szerelési feladat megvalósítása a budapesti iroda udvarán (időjárásfüggő)
 • 5 db szerelési feladat megvalósítása Neumarktban


A képzés célja

A tanfolyam célja a hallgatókat megismertetni a szigetelt villámvédelem alkalmazási területeivel, a DEHN HVI termékcsaládjával, HVI vezeték tulajdonságaival, végkiképzésének kialakításával, szerelésének részletszabályaival, tipikus szerelési hibákkal. A szigetelt villámvédelem létesítése során kiemelt figyelmet kell fordítani a biztonsági távolság számítására és annak betartására a szigetelt villámvédelmi rendszer minden egyes pontján. A tanfolyam során bemutatjuk az s biztonsági távolság számításának az MSZ EN 62305-3:2011-ben található elvi módszerét, és a DEHNsupport programcsomag Distance Tool modulját, amely jelentősen leegyszerűsíti az s biztonsági távolság számítását.

A tanfolyamon bemutatjuk a szélterhelés számítás alapjait az Eurocode szerint és a HVI támasztócsöves felfogók kiválasztását a számított szélterhelés alapján.

A HVI család egyes tagjai, a HVI long és HVI power robbanásveszélyes terekben, akár Zóna 1 és Zóna 21-ben is elhelyezhetők. A tanfolyamon bemutatjuk a HVI rendszer robbanásveszélyes terekben alkalmazandó kiegészítő követelményeit.

A tanfolyamon beszélünk a tipikus hibákról és bemutatunk néhány megvalósult projektet.

A képzés két szorosan összetartozó elméleti és gyakorlati részből áll. Az egynapos elméleti képzésre Budapesten kerül sor. A gyakorlati képzés azután, workshop formában Németországban, Neumarktban valósul meg. A neumarkti workshop keretében 5 különböző mintapéldát kell összeszerelni. A németországi tanfolyamvezető kollégánk értékeli az összeszerelt elrendezéseket és rámutat az elkövetett hibákra.


Adja meg a cégnevet (kötelező)
Adja meg a keresznevét (kötelező)
Adja meg a vezetéknevét (kötelező)
Telefonszáma szükséges a tanfolyami résztvétel egyeztetése miatt
Adja meg az e-mail címét (kötelező)
Adja meg az irányítószámot (kötelező)
Adja meg a település nevét (kötelező)
Adja meg a közterület nevét (kötelező)
Egyetértek azzal, hogy a DEHN SE+ Co KG Magyarországi Képviselet az adataimat reklám és piackutatás céljából elektronikus úton feldolgozza. Az előbbi egyetértő nyilatkozatot bármikor indoklás nélkül visszavonhatom, e-mailben a revoke@dehn.de címre, postán a DEHN SE + Co KG Magyarországi Képviselet, H-1141 BUDAPEST Jeszenák János u.20, Magyarország címre küldött kéréssel.
Hozzájárulok személyes adataimnak az adatvédelmi nyilatkozat értelmében végzett feldolgozásához. Az adatvédelmi nyilatkozathoz
Contact

Van kérdése? Lépjen kapcsolatba velünk.

Műszaki Támogatás

Telefon: +36 1 371 1091

Fax: +36 1 371 1092

back to top

Süti (cookie)-beállítások

Sütiket (cookie) használunk, hogy a lehető legjobb weboldal-élményt tudjuk nyújtani. Ide tartoznak azok a sütik is, amelyek szükségesek a weboldal működéséhez és a vállalati kereskedelmi célok kezeléséhez, valamint más, kizárólag névtelen statisztikai célokra használt sütiket, kényelmesebb webhelybeállításokhoz, vagy személyre szabott tartalom megjelenítésére. Szabadon eldöntheti, hogy mely kategóriákat szeretné engedélyezni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a választott beállításoktól függvényében előfordulhat, hogy a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető. További információ megtalálható a Adatvédelem.
Ha megadta a beleegyezését a sütik beállításához, bármikor visszavonhatja azt, ha rákattint a "süti (cookie)-beállítások módosítása" linkre az oldal láblécében.

 • Részletek mutatása Részletek elrejtése
  Szükséges

  Ezek a sütik szükségesek a weboldal alapvető funkcióinak, például a biztonsággal kapcsolatos funkcióknak a futtatásához. Ezekkel a sütikkel azt is érzékeljük, ha Ön azt szeretné, hogy maradjon bejelentkezve a profiljába, s ezáltal gyors hozzáférést biztosítsunk szolgáltatásainkhoz honlapunk újralátogatásánál.

  Statisztika & Marketing

  Weboldalunk folyamatos fejlesztése érdekében statisztikai és analitikai célokból névtelenül is nyomon követhetjük az adatokat. Ezekkel a sütikkel például nyomon követhetjük a látogatások számát vagy a webes jelenlét egyes oldalainak hatását, ezért optimalizálhatjuk tartalmainkat.