Koordinált 1.típusú villámáram levezetők

A nagy hatékonyságuknak köszönhetően a koordinált szikraköz alapú, 1. típusú villámáram-levezetők ideálisak a kisfeszültségű fogyasztói rendszerek főelosztóiba történő beépítésre.

back to top